Miasto

Agencje pracy w Coventry
18:07 17/07/07 (75440)
Lista agencji pracy w Coventry
Miasto Coventry
19:04 24/04/07 (40659)
Przeczytaj podstawowe informacje o mieście Coventry
Biblioteki
(185920)
Informacje na temat bibliotek w Coventry.
Blue Sky Center
(184691)
Blue Sky Center (Sexual Assault Referral Centre – SARC ) to centrum dla kobiet, mężczyzn i dzieci, które zajmuje się wszelkimi formami przemocy seksualnej włączając w to: gwałt, napaść na tle seksualnym, wykorzystywanie seksualne dzieci, gwałt w małżeństwie, obrzezanie kobiet, handel ludźmi.
Council – urząd miasta
(181146)
Coventry City Council jest jednostką władzy lokalnej w której władzę sprawują demokratycznie wybrani radni, podejmujący decyzję w sprawach społeczności lokalnej.
Coventry Haven
(79425)
Coventry Haven to działająca w mieście lokalna organizacja charytatywna tworzona przez kobiety i dla kobiet, która pomaga ofiarom przemocy w Coventry.